slider2.jpg

Нова кухня-майка

                       

От началото на 2018г. „УСХ“ ЕАД-гр. Варна въведе в експлоатация кухня-майка в СУ „Любен Каравелов“. Обектът е предоставен на дружеството с решение на Общински съвет-Варна, безвъзмездно за срок от 5 години. Тук се приготвя храна среднодневно за около 200 деца посещаващи детски градини в кв. „Аспарухово“ и с. Звездица и Константиново.

_______________________

Е-ВАУЧЕРИ - КУПЕТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ОНЛАЙН

 

 

За връзка с нас...
+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
заместник главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
Човешки ресурси
Зорница Иванова

 

+359 879 996 815
Технически сътрудник
ush_ead@abv.bg
Варна 9000
ул. "Крали Марко" №3

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
www.ushvarna.com
официален уебсайт© Всички права запазени.