slider5.jpg

ИСТОРИЯ

‘’Ученическо и столово хранене’’ е създадено през 1956г. като стопанско предприятие ‘’Ученически столове и бюфети’’. Дейността е била извършвана на територията на гр. Варна и бившия Варненски окръг с филиал в гр.Провадия. В началото на 80-те години предприятието е стопанисвало 51 ученически стола и прилежащите към тях ученически бюфети, както и някои детски градини без собствени кухни с персонал  над  600  души. През летните месеци персоналът е обслужвал ученически лагери в града, гр.Бяла, с.Шкорпиловци, с.Кранево, к.к. Златни пясъци и на разменни начала в други градове на България. За всичките години на съществуването си, предприятието е било трансформирано неколкократно като предприятие на стопанска сметка, извънбюджетна приходно разходна сметка и бюджетна дейност. През 2000г. с решение на Общински съвет гр.Варна същото се регистрира като търговско Дружество с 100% общинско участие. През същата година отново с решение на Общински съвет Варна, целодневните детски градини и обединени  детски заведения в града, както и някои прилежащи села, преминават към Дружеството с целия си персонал.

Към момента дружеството извършва дейността си в 45 обекта с кухни, от които 40 се намират в детски градини и 5 в училищни столове. Осем от тези обекти са кухни-майки, които приготвят храна за още 15 детски градини без собствени кухни.

Обектите са с регистрации от ОДБХ – Варна. Работещият персонал е здравно освидетелстван и с подходяща квалификация. УСХ ЕАД храни над 10 000 деца, посещаващи детските градини. В училищните столове се приготвя топла храна за учениците, а в част от училищата се работи по модула ‘’Чаша топло мляко и закуска’’. 

Въведена е ISO 9001/ НАССР система по Закона за храните, която осигурява надежден контрол на входа и изхода на суровини и храни, както и на личната хигиена нa персонала и осъществяване на ефективна дезинфекция в кухните. От края на 2015г. Дружеството е ангажирано с приготвянето на храна за деца със специални потребности /безглутеново и безказеиново хранене/, като в това отношение фирмата ни е първа в страната.

_______________________

Е-ВАУЧЕРИ - КУПЕТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ОНЛАЙН

 

 

За връзка с нас...
+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
заместник главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
Човешки ресурси
Зорница Иванова

 

+359 879 996 815
Технически сътрудник
ush_ead@abv.bg
Варна 9000
ул. "Крали Марко" №3

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
www.ushvarna.com
официален уебсайт© Всички права запазени.