slider2.jpg

КОЛЕКТИВ

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – Варна е създадено като дружество през 2000 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 10355229.

Едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от акциите е Община Варна.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите и ръководи от Изпълнителен Директор – Д-р Божанка Георгиева, която е и член на Съвета на Директорите.

Към момента в дружеството по трудово-правни отношения работят 250 служители и работници – административен, помощно-технически и кухненски персонал.

_______________________

Е-ВАУЧЕРИ - КУПЕТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ОНЛАЙН

 

 

За връзка с нас...
+359 879 996 735
изпълнителен директор
д-р Божанка Георгиева

+359 879 996 801
координатор
Добринка Йорданова

+359 879 996 812
заместник главен счетоводител
Галя Тодорова

+359 879 996 727
ръководител хранене
инж. Гинка Владева

+359 879 996 814
Човешки ресурси
Зорница Иванова

 

+359 879 996 815
Технически сътрудник
ush_ead@abv.bg
Варна 9000
ул. "Крали Марко" №3

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

ЕИК (БУЛСТАТ) BG 103552229
МОЛ Д-р Божанка Георгиева
www.ushvarna.com
официален уебсайт© Всички права запазени.